Това е единствената публикация
на изследването за художника Жул Паскин.
За улеснение на читателя отделните глави
са представени като последователни документи.
Виж Архив на блога.

Всички цитати и позовавания на текста
да стават по установения
от Закона за авторското право ред.

4.12.2009 г.

Съдържание

Въведение
ВИЕНА, МЮНХЕН И БЕРЛИН
Паскин и Виенският сецесион
Пребиваване в Мюнхен и Берлин
Периодът “Симлицисимус”
Връзките на Паскин с Пол и Бруно Касирер
Международната изложба Зондербунд
ПАРИЖ – 1905-1914
Развитие на стила
Голото тяло
Интерес към живописта
Ранни илюстрации
АМЕРИКАНСКИ ПЕРИОД
Художествената ситуация в Ню Йорк
Ролята на Армъри Шоу
Първа изложба на Жул Паскин в Ню Йорк
Пътуванията из Южните щати и Куба
Паскин и американските колекционери
Професионалните отношения на Паскин с галерия Даунтаун
Паскин и американските художници – контакти и влияния
Картини от деветнайсет живи американски художници
Ролята на галерия Пърлс за популяризиране изкуството на Паскин
ПАРИЖ – 1920-1930
Библейски и митологични сюжети
Еротикон
Късни илюстрации
Легендата Паскин
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Биография
а) 1885-1930
б) 1931-2005
2. Библиография
а) Монографии
б) Статии и есета за Паскин
в) Каталози
г) Общи съчинения
д) Книги, илюстрирани от Паскин
3. Хроника на художествените събития, съпътстващи живота
на Жул Паскин
Кореспонденцията между Жул Паскин и Джон Куин
Кореспонденцията между Жул Паскин и Едит Грегор Халпърт
Завещанието на Паскин
Кратко описание на имуществото на Паскин
Съобщение за възпоменателната изложба за Паскин
Списък на карикатурите на Жул Паскин, публикувани в списание “Симплицисимус"
Известни личности за Паскин
а) Алехо Карпентиер
б) Георг Грос
в) Жорж Папазов
г) Ърнест Хемингуей
д) Иля Еренбург

Няма коментари:

Публикуване на коментар